Faculty

Xuegong Zhang
Xuegong Zhang (张学工), Ph.D.
Professor of Bioinformatics and Pattern Recognition
Director, Bioinformatics Division, TNLIST
Department of Automation, Tsinghua University
FIT 1-107, Tsinghua University, Beijing 100084, China
phone: +86-10-62794919
email: zhangxg@tsinghua.edu.cn

Current

Najeebullah Shah


Najeebullah Shah

PhD. Student

Xi Xi


Xi Xi (席熙)

PhD. Student

Yixin Chen


Yixin Chen (陈奕鑫)

PhD. Student

Haiyang Bian


Haiyang Bian (卞海洋)

PhD. Student

Haiyang Bian


Chen Li(李晨)

PhD. Student

Haiyang Bian


Xiaofei Zhao(赵霄飞)

PhD. Student

Haiyang Bian


Yuzhuo Li(李禹灼)

PhD. Student

Haiyang Bian


Erpai Luo(罗尔派)

PhD. Student

Haiyang Bian


Yanfei Cui(崔晏菲)

Master Student

Haiyang Bian


Xiaomin Dong(董晓民)

Master Student

Haiyang Bian


Mingjin Jia(贾明锦)

Master Student

Haiyang Bian


Xinze Wu(吴鑫泽)

Master Student

Haiyang Bian


Zhuofeng Li(李卓峰)

Master Student

Haiyang Bian


Chuxi Xiao(肖楚熙)

Master Student

Alumni/实验室校友


Former ph.D. Students/往届博士生
Syed Shujaat Ali Zaidi Zhiyi Qin, 秦志毅 Hongfei Cui, 崔鸿飞
Huijuan Feng, 冯会娟 Qifeng Xu, 徐启丰 Aziz Khan
Zhixing Feng,冯智星 Chao Ye,叶超 Feng Zeng,曾丰
Xi Wang,王曦 Ting Zhang,张婷(exchange from Dr.Sun's lab) Tao Ma,马涛
Zhengpeng Wu,武征鹏 Xueya Zhou,周雪崖 Yunfei Pei,裴云飞
Shicai Fan,凡时财 Tingting Li,李婷婷 Zheng Ye,叶铮
Benoit Valin Xuesong Lu,吕雪松 Chaolin Zhang,张朝林
JianHua Xu,许建华 Hui Yan,阎辉 Likun Wang,王立坤
Qian Yang,杨倩 Zhun Miao,苗准 Xiangyu Li,李翔宇
Kui Hua,花奎 Xiang Fang,方翔 Sijie Chen,陈斯杰
Tianxing Ma,马天行 Haoxiang Gao,高浩翔 Jiaqi Li,李嘉骐

Former MS Students/往届硕士生
Shansong Liu,刘山松 Yue Hu, 胡越 Yingxue Li,李映雪
Tatiana Cabral Mangericão (Exchange student from Técnico Lisboa) Junfeng Li,李俊锋 Xinyun Ma,马鑫云
Xavier Roge Ruijuan Li,李瑞娟 Bai Jiang,姜白
Lu Meng,孟璐 Ying Liu,刘莹 Bo Jiang,蒋博
Jun Li,李俊 Fang Fang,方芳 Xi Ma,马熹
Jing Zhang,张晶 Shuhua Liu,刘沭华 Jiangni Ao,敖江昵
Xiang Wu,吴翔 Zhenzhen Kou,寇真真 Yan Li,李岩
Junwen Wu,吴珺文 Yunqian Ma,马云潜 Ji Li,李季
Xiangzhi Li,李想之 Wenchang Chen,陈文昌 Yue Wang,王玥
Ziheng Zou,邹子恒 Fanhong Li,李范红 Wenrui Li,黎雯瑞
Hongkai Huang,黄红凯 Weixu Qiao,乔伟旭

Former Undergraduate Students/往届本科生(部分)
Lijia Cui,崔丽嘉 Leyin Guan,管乐莹 Mengting Gu,古梦婷
Linxi Liu,刘林曦 Weichen Wang,王炜辰  

Former Postdoc and Research Fellows/往届博士后和研究人员
Lu Zhang,张璐 Yunfei Pei,裴云飞 Chao Wu,吴超
Victor Renault Chenghai Xue,薛成海 Fei Li,李飞
Li Wang,汪莉 Ke Zhang,章珂 Gaojun Xiao,熊高君
Tailin Feng,冯太林 Hao Jiang,江浩 Hao Sun,孙浩
Yanting Luo,罗燕婷 Ming Shi,时明 Jinmeng Jia,贾瑾萌